Har du ikke nok tid eller mangler du viktig kompetanse til å håndtere lønn i bedriften? La våre lønnskonsulenter effektivisere håndteringen av din lønnsadministrasjon med våre smidige digitale verktøy. Lei inn våre lønnskonsulenter i dag.

Outsourcing av lønnsfunksjonen - redusert sårbarhet

Hvis bedriften din ikke har egen lønnsavdeling kan håndteringen av lønn fort bli vanskelig og problematisk. Ved å gjøre Aspia til din lønns- og HR-avdeling, får du tilgang til våre spesialisters kompetanse for å håndtere lønninger, lønn for utenlandsansatte, utlegg og reiseregninger – helt etter dine behov.

Hvorfor Aspia?

  • Ekspertise og erfaring

  • Tilpassede løsninger

  • Digital effektivitet
Smilende ansatte ved arbeidspult

Rådgiver innen HR

Vi tilbyr HR-rådgivning og støtte i viktige spørsmål som arbeidsrett, lønnskartlegging, personalretningslinjer og utarbeidelse av arbeidsavtaler. Vi jobber tett med dere og tilbyr HR-rådgivning basert på aktuelle spørsmål og behov.

Ansatt diskuterer lønn

Lønn for utenlandsansatte

Bedrifter og enkeltpersoner som jobber internasjonalt står overfor utfordringer med hvordan lønn, skatt og arbeidsgiveravgifter skal beregnes og rapporteres i Norge. Få hjelp fra Aspia, så kan du være sikker på at alt håndteres på riktig måte.

Vil du komme i gang?

La våre lønnskonsulenter ta hånd om deres lønnsadministrasjon og effektivisere håndteringen med våre smidige digitale verktøy. Lei inn våre lønnskonsulenter i dag.

Derfor bør du velge Aspia for lønn og HR

Lønnskonsulenter som kan ta seg av komplekse lønnsspørsmål

Når du outsourcer lønnshåndteringen din, samarbeider du med et team av våre  lønnsspesialister som håndterer dine ansattes lønninger. Lønnsspesialistene har bred kunnskap om hvordan man håndterer komplekse lønnsspørsmål basert på tariffavtaler, lover og arbeidsrettslige regelverk. Vi er ansvarlige for all type rapportering til myndighetene, slik som A-melding og inntektsmelding. Vi sender ut lønnsslipper, sørger for at skatt og avgifter blir betalt i tide, at sammenstillingsoppgaven blir sendt inn og at pensjonsrapport sendes til pensjonsselskapene.

Sikker og skalerbar

Vi setter deres sikkerhet først, og alle personopplysninger lagres på en informasjonssikker måte. Lønnshåndteringen kan skaleres etter hvor mange ansatte du har, og vi tilpasser størrelsen på teamet vårt for å sikre at du alltid får den hjelpen du trenger.

Lønnskjøring i hele Norden

Har dere ansatte i flere nordiske land? I vårt nordiske tilbud har dere den samme kontaktpersonen som koordinerer alle lønnsspørsmål i hele Norden. De ansatte har mulighet til å registrere timer, utlegg og reiseregninger via regnskapssystemet, som også har språkhåndtering på engelsk. Vår tilstedeværelse i alle land gir oss full oversikt og kompetanse over lokale lover og regler på tvers av landegrensene.