2024-03-07

En To Tre Regnskap AS, ett velrenomert og anerkjent regnskap- og rådgivningsbyrå basert i Drøbak med kundemasse i Frogn, Follo og Oslo er en del av Aspia`s strategiske ekspansjon som dermed utvider og styrker Aspia`s tilbud til kundene og forsterker sin kapasitet til å levere omfattende høykompetanse tjenester til næringslivet i Norge.

Integrasjonen av En To Tre Regnskap AS inn i Aspia Norge AS representerer mer en utvidelse av tjenesteporteføljen innenfor regnskap, lønn, skatt og rådgivning –men også en markant styrkelse av den samlede ekspertisen og ytterligere kapasitet til å møte kundenes stadig mer omfattende behov. Gjennom kjøpet av En To Tre sikrer og styrker Aspia ett moderne og fullverdig verdiforslag til eksisterende og fremtidige kunder, samt at det åpner for nye karrieremuligheter for ansatte ved utvidet tilgang til fagpersonell og spisskompetanse på relevante områder.

«Å bli en del av Aspia innebærer at vi kan tilby alle våre kunder en større bredde og dybde i våre leveranser, i tillegg til at våre tekniske løsninger vil få en solid oppgradering –noe våre kunder vil sette stor pris på. Alle våre ansatte vil også få ett betydelig forsterket tilbud- og mulighet til personlig og profesjonell utvikling som ikke er mulig å tilby som en mindre aktør i bransjen. Vårt lokale nærvær i Frogn, Follo og Oslo kombinert med Aspia`s omfattende ressurser gir oss en enestående mulighet til å levere markedets beste verdiforslag til det regionale og nasjonale næringslivet».
- Lars Berger, Daglig leder En To Tre regnskap

Aspia – konsernet, kjent som en ledende og preferert partner innen økonomi, regnskap, lønn, skatt og rådgivning styrker gjennom dette kjøpet sin posisjon i Norge. Med en unik kombinasjon av spisskompetanse og relevante moderne tjenestetilbud (både digitalt og lokalt) fortsetter Aspia å være i forkant av bransjeutviklingen og en tydelig pådriver i bransjeutviklingen.

«Overtakelsen av En To Tre Regnskap AS er ett nytt og godt strategisk steg i vår nasjonale ekspansjonsplan. Sammen med En To Tre skal vi møte kundenes behov på en enda bedre måte og bekrefte vår tydelige ambisjon om kontinuerlig forbedring av utvidelse av vårt verdiforslag – hva angår både kompetansetilbudet og tekniske/digitale løsninger. Vi er glad og stolt over å kunne ønsker En To Tre Regnskap AS velkommen til Aspia – familien og ser frem mot de mulighetene som partnerskapet vil føre med seg»
- Torben Torbjørnsen Adm direktør Aspia Norge

For mer informasjon:
Torben Torbjørnsen
Aspia Norge

M: +47 951 15 555
E: torben.torbjornsen@aspia.no